This site uses cookies. By continuing, your consent is assumed. Learn more

128.7fm shares

Learn the secrets of humps massage

opinion

Här finner du information om olika sjukdomar och dess orsaker. Klicka på länkarna till höger för att välja ämne. En är det genetiska arvet, eftersom dessa "Learn the secrets of humps massage" är vanligare hos barn till föräldrar med allergi.

En annan är psyket och nervsystemet. Känslomässiga påfrestningar kan förorsaka allergiska reaktioner, och avslappning kan mildra dem. En person som är mycket allergisk mot rosor kan reagera vid blotta åsynen av en plastros, vilket visar psykets och hjärnans betydelse i den inlärda aspekten av dessa oändamålsenliga immunreaktioner.

Faktum är att allergier spänner över gränserna mellan kropp och psyke.

Det råder inga tvivel om att de är verkliga rent fysiskt eftersom man kan dö av en allergisk reaktion, men man kan också få den att försvinna genom att förändra sitt mentala och känslomässiga tillstånd. Jag har sett hur mångårig, allvarlig allergi har försvunnit när människor har bytt jobb, lämnat sin livspartner eller på annat sätt undanröjt en källa till påfrestningar.

Ett sätt att dra fördel av sambandet mellan kropp och psyke när det gäller allergi är att experimentera med hypnoterapi.

Hypnos kan lindra eller helt förhindra allergiska reaktioner och kan underlätta för immunsystemet att lära sig av med sin meningslösa vana. En annan orsak till allergi är miljöfaktorer. Kosten kan ha stor inverkan på de allergiska reaktionernas styrka och frekvens, liksom kontakt med irriterande substanser vid kritiska tidpunkter i Learn the secrets of humps massage utveckling. För mycket protein kan irritera immunsystemet och hålla det i ett tillstånd av överaktivitet.

I synnerhet proteinet i komjölk är en vanlig bov, och för människor med en genetisk predisposition för allergi kan det vara en dold orsak till problemen. En generell behandlingsstrategi är därför att hålla en lågproteinkost och försöka eliminera mjölk och mjölkprodukter. Den allvarligaste formen av allergisk reaktion är anafylaktisk chock.

Det kan leda till döden genom kvävning, ett resultat av att struphuvudet svullnar igen och täpper igen luftvägarna. Anafylaktisk chock kan uppstå som en reaktion på insektsbett, allergiframkallande mat hos en känslig person eller läkemedel som injiceras eller sväljs. Det är en medicinsk krissituation, men den går att behandla effektivt.

En injektion med adrenalin som ges under överinseende av medicinskt utbildad personal häver oftast reaktionen mycket snabbt.

News feed